Rust, aandacht en reflectie op z’n DoorZien’s

Vanochtend vroeg tijdens een wandeling door de Bennekomse bossen realiseerde ik me dat het eerste half jaar van het bestaan van DoorZien adviesgroep er bijna op zit. Het was een mooi en enerverend half jaar. Nu is het tijd om even achterover te zitten en te genieten van de rust en ruimte om me heen.

Samen met mijn partners in DoorZien was ik veel op pad. We spraken met velen: met (potentiële) opdrachtgevers, met inhoudsdeskundigen, met collega-dienstverleners, met vrienden en oude bekenden. We ervoeren een grote betrokkenheid en kregen veel positieve reacties op onze ambities. Het waren allemaal bijzondere gesprekken met goed gekozen rust, aandacht en reflectie van beide kanten. De waarde van deze drie elementen in het ‘oprecht en betekenisvol organiseren en ondernemen’ werd in die gesprekken keer op keer bevestigd.

Ook merkten we dat er niet heel veel nodig is om tot die rust en reflectie te komen en met aandacht naar de zaak te kijken. En elke keer geniet ik er weer van als onze gesprekspartners tot nieuwe inzichten komen op basis van een door ons aangewakkerde denkproces. Als het lukt om – in de waan van de dag – beslissingen die op korte termijn genomen moeten worden te overwegen in het licht van de beoogde (maatschappelijke) effecten op langere termijn. Als zowel kracht als kwetsbaarheid er mogen zijn.

Na de zomer pakken we de draad weer op. Met de beoogde start van een groep beginnende bestuurders die via begeleide collegiale consultatie reflecteren op rol en persoon. Met adviestrajecten en met netwerkontmoetingen. En wat ons betreft met nog veel meer moois. Waarmee we bij kunnen dragen aan de versterking van personen, organisaties en samenwerkingsverbanden die allen bouwen aan een sociale en duurzame toekomst.

Een fijne, rustige zomer gewenst!