Waarom DoorZien?

Als samenleving staan we voor opgaven op vele thema's. Denk aan: wonen en leefomgeving, zorg en welzijn, onderwijs en arbeidsparticipatie, veiligheid en sociale zekerheid. Klimaatverandering, energietransitie, digitalisering, internationalisering vergroten de opgaven voor mensen en organisaties. En dat in een politieke omgeving die vraagt om het transparante inzetten van (publieke) middelen en het verantwoording afleggen door bestuurders en organisaties over gemaakte keuzes en behaalde resultaten.

Fikse opgaven voor bestuurders, directies en medewerkers. Samen-werken is noodzakelijk, binnen én over de grenzen van organisaties heen. Succesvolle organisaties durven aan de effecten van keuzes op langere termijn te denken. Ze kiezen er voor bij te dragen aan een andere toekomst. Een toekomst die op alle thema's een zekere basis biedt voor alle mensen.

DoorZien is bij deze opgaven behulpzaam. We ontwikkelen met onze opdrachtgevers een beter zicht op de praktijk van alledag. Zo ontstaat er een beeld van de kansen voor de toekomst, vanuit de eigen identiteit, kracht en toegevoegde maatschappelijke waarde, zodat de organisatie zich robuust en wendbaar kan blijven ontwikkelen.

Daarom DoorZien!

Respect voor het verleden,
zicht op het heden
en oog voor de toekomst.

 

DoorZien
voor bestuurders

Lees verder

DoorZien
voor organisaties

DoorZien voor organisaties

Lees verder

DoorZien
voor samenwerkingsverbanden

DoorZien voor samenwerkingsverbanden

Lees verder