De weerbarstigheid tegemoet treden? Weten hoe de dingen werken helpt!

Beter zicht ontwikkelen

Workshop ‘Divergent kijken’, 26 april 2019

Complexe vraagstukken herhalen zich vaak meermaals in de tijd zonder dat het tot een doorbraak leidt. Het systeem blijft draaien zoals het deed, veelal omdat we dezelfde soort oplossingen kiezen. Divergent kijken biedt de mogelijkheid om vanuit rust, reflectie en analyse beter zicht op dergelijke vraagstukken te ontwikkelen. Onder de waterlinie kijken, met verschillende deelnemers die uiteenlopende perspectieven inbrengen, helpt om het systeem beter te begrijpen. Niet meteen in de oplossing-stand, hoe tegennatuurlijk ook, maar eerst breed kijken en de zaak zo goed mogelijk doorzien. De investering die het kost, verdien je op termijn weer terug.

Afstand tot een baan overbruggen: hoe werkt het?

Eén van die complexe vragen heeft betrekking op de vraag hoe mensen met een grote afstand tot beschikbare banen succesvol begeleid kunnen worden naar duurzame, economische zelfstandigheid. Om beter zicht op die vraag te krijgen, zullen 26/4 in een workshop ‘divergent kijken’ een analyse maken naar aanleiding van de vraag: “Hoe kan de instroom in technische beroepen voor mensen die beschikbaar zijn voor een beroep t/m maximaal mbo-niveau 2 toenemen?”. Deze vraag is actueel om dat er een tekort aan menskracht in de techniek is, ook op dit niveau. Of zoals een klantmanager onlangs verzuchtte: “Iedereen met twee handen die ook maar iets kan in de techniek, is aan het werk. Hoe anders was dat drie jaar geleden”. We gaan ontdekken of we met dit begin alvast enkele algemene lessen kunnen trekken.

Integratie en participatie vergemakkelijken: leren in en van de praktijk

Al enige tijd ben ik betrokken bij het burgerinitiatief ‘Woonwerkplaats de Kleine Wereld’. Dit initiatief verbouwt met én voor statushouders een voormalige school tot een zestal appartementen, het merendeel daarvan is bedoeld voor statushouders. Integratie en participatie willen we op een zo natuurlijke en levensecht mogelijke manier vergemakkelijken. Tegelijkertijd willen we kennis en inzichten verwerven die we beschikbaar kunnen stellen aan andere initiatiefnemers.

Drie maanden geleden is de bouw gestart. Momenteel zijn er zo’n 20 statushouders actief. Zij worden in hun werkzaamheden bouwtechnisch begeleid door de aannemer, door enkele vrijwillige bouwbegeleiders en, zo nu en dan, door de meewerkend architect. Op hun pad naar een baan worden deze ‘zelfwerkers’ op de bouw begeleid door een jobcoach, ook de Nederlandse les vindt daar plaats. Een student onderzocht de start van het bouwproces.

Werelden die samenkomen: nu komt het er op aan!

In het initiatief Woonwerkplaats de Kleine Wereld komen letterlijk werelden samen: die van de statushouders; van de lokale overheid; van de (bouw)ondernemers; van dienstverleners en re-integratiewerkers; van betrokken financiers: vermogensbeheerders én particulieren; van de wetenschap; van buurtbewoners, buurtwerkers en van burgers die onbezoldigd iets voor de samenleving willen betekenen.

Het kostte drie jaar om de financiering rond te krijgen. Nu wordt er gebouwd, het is een mooi proces en ja, weerbarstig is het zeker.

Op basis van dit voorbeeld én voorbeelden uit andere concrete praktijken zullen we de systeemanalyse in de workshop opbouwen.

Meedoen?

Voor de workshop op 26/4 a.s. zijn nog 2 plekken vrij. Heb je belangstelling stuur me dan een privébericht zodat we kunnen kijken of jouw praktijk en jouw vragen voldoende aansluiten. De workshop is een initiatief van Marc Samuels , Jos Metselaar en mijzelf. Laat het me ook weten als je meer over Woonwerkplaats De Kleine Wereld wilt weten.