Wat als wantrouwen stolt?

Over de tragiek van de goede bedoeling en het ontstaan van gestold wantrouwen

“Verpest je met zo’n sombere vraag niet het feestje van alle goede bedoelingen?”

Deze vraag hield ons bezig bij het schrijven van een artikel met deze titel. Desalniettemin hebben we hem gehandhaafd. Immers, goede bedoelingen, veel inspanningen en meer geld leiden niet vanzelfsprekend tot gewenst resultaat. Zeker niet als het om hardnekkige maatschappelijke vraagstukken gaat. Zonde van al die vele inspanningen, zeker als je weet dat het ook anders kan.

Beter zicht op de onderliggende patronen in het systeem is een eerste stap op weg van ‘goed bedoeld’ naar ‘duurzaam resultaat’. In het artikel aandacht voor wat er gebeurt als – onbedoeld – patronen in de onderstroom leiden tot gestold wantrouwen en vastlopende raderen. En hoe de aandacht te richten op weg naar beter.

Naar het artikel Wat als wantrouwen stolt_29052019