Organisaties

Uw drijfveer

Blijvend ontwikkelen
U wilt uw organisatie blijvend ontwikkelen en inspelen op veranderingen, vanuit eigen identiteit en in samenwerking met uw omgeving. U wilt ruimte bieden aan passie en gezamenlijke ambities omzetten in resultaat. U wilt een goed werkgever zijn en een maatschappelijk verantwoorde organisatie leiden. Veel loopt naar wens en toch voelt u de behoefte om uw medewerkers mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen. U wilt uw organisatie toerusten voor effectieve en rendabele vormen van samenwerking. U wilt beter kunnen doorzien wat daar voor nodig is.

Patronen doorbreken
Of wat ook kan: het lukt gewoon niet. Uw organisatie lijkt wel op slot te zitten, neigt een verkeerde kant op te gaan. Door een onverwachte crisis, plotselinge angst of ingeslopen gedragspatronen loopt de energie er uit. Effectieve samenwerking komt niet tot stand, zowel intern als extern niet. U wilt deze patronen doorbreken, u wit beter kunnen doorzien wat er gaande is.

Herkenbaar? Wilt u tijdelijk ondersteund worden door ervaren bestuurders die er echt voor u willen zijn? Die u ondersteunen om oprecht en betekenisvol te organiseren en te ondernemen? Die alleen datgene dat u niet zelf met uw organisatie kunt oppakken, ter hand nemen? Heeft u de moed om te reflecteren en belemmerende patronen te doorbreken? Bent u verbonden aan een maatschappelijke organisatie in het publieke domein? In dat geval kunnen we u vanuit DoorZien adviesgroep ondersteunen.

Ontwikkeling doorzien: onze aanpak

Begeleid ontwikkelen
Onze aanpak start met het opbouwen van vertrouwen. We investeren in ontmoeting en gesprek om vervolgens met u en uw organisatie een analyse te maken. Met u ontwikkelen we het zicht op de juiste beweging en interventies voor uw organisatie.

Samen met u en uw medewerkers leggen wij die nieuwe basis voor veranderbereidheid en verandervermogen, zodat uw organisatie kan blijven doen waar het nu al goed in is en tevens goed toegerust is voor de toekomst.

Onze maatwerkaanpak vindt zijn basis in een tweetal gronddocumenten:

'DoorZien analysemodel'
'De zeven vuistregels voor leiderschap

Op basis van diagnose en analyse maken we afspraken over aanpak doorlooptijd en kosten.

Waar we spreken over ‘organisatie’ kan dat ook betrekking hebben op een vorm van samenwerkende organisaties. Lees meer hier over bij: