Anders kijken, anders zien in tijden van transformatie (en Corona)

Transformeren in tijden van Corona
De Coronacrisis vraagt veel van ons allemaal en doet een groot beroep op ieders leiderschap. De crisis legt ook veel bloot. Ze maakt zichtbaar hoe veel zaken die we tot nu toe als vanzelfsprekend aannamen, niet zo vanzelfsprekend zijn. Het laat ook zien waar het – als het spannend wordt – écht om gaat. Eerder schreef ik over de 7 vuistregels die we in 2019 als DoorZien adviesgroep formuleerde. Ze kwamen voort enerzijds uit onze (bestuurlijke) ervaringen en anderzijds uit een diep verlangen bij te dragen aan een maatschappelijke ontwikkeling die meer balans in onze manier van leven brengt.

Anders kijken, anders zien
Gisteren riep Mark Rutte op om nu alvast na te denken over hoe we stap voor stap een nieuw normaal met elkaar kunnen gaan realiseren. Dat vraagt aandacht voor sociale, economische, ecologische en technologische aspecten. De kunst zal worden om ze goed met elkaar in balans te brengen. Het begint bij anders kijken en anders zien. De zeven DoorZien vuistregels voor leiderschap kunnen houvast bieden.

Adaptief vermogen versterken
Ook helpt het om stil te staan bij het adaptieve vermogen van de organisatie. M.b.v. ons analyse-instrument ‘Organiseren in tijden van transformatie’ kijk je door een vijftal vensters die helpen om een nieuw zicht op de organisatie en de context te krijgen.

Vijf vensters
De vijf vensters zijn:

  • Het venster van gemeenschapszin en betekenisgeving;
  • Het venster van vertrouwen en verantwoordelijkheid;
  • Het venster van leiderschap en leren;
  • Het venster van toeval en treffers;
  • Het venster van souplesse en weerbarstigheid.

Meer weten? Wil je die oefening – via een videogesprek – voor jouw organisatie en jouw context doen? Neem dan contact met me op.