LinkedIn reeks #DoorZien02 #Ab

Gelijke kansen.

De 1e aflevering van Klassen op tv. Genoten van de betrokkenheid van leerkrachten bij hun leerlingen. Hartverwarmend. Echte aandacht. De verbeelding die de leerkracht gebruikt in de duiding hoeveel 270 uur is – vakmensschap! En ook rillen over politieke bemoeienis, brrrr : gelijke kansen als “maatschappelijke natte droom”. En rillen van een bestuurder die op de stoel van de leerkracht gaat zitten bij de analyse van toetsstatistieken. Gelijke kansen begint bij de herkenning van ongelijkheid van kinderen. Beter, gelijke kansen begint bij de erkenning van bronnen van ongelijkheid van kinderen, zoals talent, opleiding ouders en gezinssituatie; vanuit erkenning inspelen. Er zijn voor een kind ’70 x 70′ mogelijkheden om te ontwikkelen – niet denken in termen van ‘hoger’ of ‘lager’ onderwijs, wel denken in termen van andere én gelijkwaardige leerwegen. Celebrate diversity: er op vertrouwen dat eindpunten anders kunnen worden én gelijkwaardig zullen zijn. Aandacht is de borging voor gelijke kansen; échte aandacht van gekwalificeerde leerkrachten, die aanspreekbaar en verantwoordelijk, met moderne ondersteuningsmiddelen, in professionele vrijheid kinderen en ouders mag helpen leerwegen uit te stippelen. #leiderschap #onderwijs #DZ_LinkedIn