Bestuurlijk leiderschap: complexiteit doorzien

Complexiteit doorzien door reflectie en anders kijken

Complexiteit beter doorzien
In onze ‘Uit-het-raam-kijksessies’ met directeuren/bestuurders horen we veel complexiteit en maken we met regelmaat wakker wat onder de oppervlakte sluimert. Bijvoorbeeld het verlangen om scherp en fris te blijven kijken. En dat is, zo blijkt, nog niet zo eenvoudig. Er is veel wat afleidt en de aandacht vraagt. Aan de vraag: “Zie ik het wel goed, zie ik niets over het hoofd en hoe weet ik dat?, wordt nogal eens voorbij gegaan. In de flow van het succes, in de waan van de dag of in de crisis van het moment, is de ruimte voor reflectie en goed kijken beperkt.

Goed blijven kijken, hoe doe je dat?
Op onze vraag hoe de directeur/bestuurder goed blijft kijken en zich voedt, komt een duidelijk beeld naar voren. Het contact met de mensen in de organisatie is belangrijk. Het bewustzijn dat een gezond samenspel met betrokkenen van wezenlijk belang is, is hoog. De beweging tussen ‘bottom-up en top down’, binnen en buiten, horizontaal en verticaal wordt gestimuleerd. Er wordt flink geïnvesteerd in goede relaties met RvT, OR,  Adviesorganen en het management. Conferenties en seminars worden bezocht en doen dienst als inspiratie- en netwerkbron. Al deze ontmoetingen leveren informatie op en laten zien wat gezien en gehoord wil worden. En toch, ze raken het bovengenoemde verlangen en de daarin opgesloten kwetsbaarheid niet aan. De vraag is dan ook: “Help me te zien wat niet gezien wordt, help me te doordenken wat ik zelf niet bedenk”.

Zien wat je nog niet zag
Gaandeweg begrijpen we steeds beter de keuze voor de naam van onze adviesgroep: DoorZien. Wat we intuïtief voorvoelden, blijkt in de praktijk ook echt zo te werken. Door te kijken en te zien, kun je steeds beter doorzien, niet alleen wat er gaande is maar ook wat nog niet gezien wordt. En dat biedt de mogelijkheid om zowel naar de kracht als naar de kwetsbaarheid te kijken, van de persoon én van de organisatie.

De weerkaatsing alleen is niet genoeg
Eén van de betekenissen van ‘reflecteren’ is weerkaatsen ofwel het terugzien van wat je reeds zag. Onze gesprekspartners – en ook wijzelf – doen het geregeld, natuurlijk met de bedoeling om er individueel en collectief van te leren. Gelet op de bovengenoemde (hulp)vraag wordt duidelijk waarom reflecteren alleen niet voldoende is. In onze ondersteuning voegen we er daarom ook iets aan toe: we bevorderen het kijken naar wat nog niet gezien werd. Dat doen we in de vorm van een globale en/of een verdiepende analyse.

Complexiteit beter doorzien?
Wil je als directeur/bestuurder meer weten?
Neem contact met me op: ienvandoormalen@doorzienadviesgroep.nl of bel:06 46 166 145

Kennis maken met DoorZien