Miriam, wat als switchen niet meer zo voor de hand ligt?

Miriam is al ruim 20 jaar als bestuurder verbonden aan een woningbouwcorporatie. Ze heeft in de tijd veel veranderingen en reputatiekwesties in de sector meegemaakt. Ze heeft zelf altijd voor een zeer voorzichtige koers gekozen en in al die jaren zonder kleerscheuren haar rol kunnen waarmaken. De laatste tijd meent ze, in de vorm van zwakke signalen weliswaar, te merken dat de Raad van Toezicht onrustig wordt. Het is niet expliciet maar impliciet worden er opmerkingen gemaakt die te interpreteren zijn als twijfel t.a.v. haar. Het maakt haar onrustig, het zal toch niet zo zijn dat men nog een paar jaar verwijderd van haar pensioen men van haar af wil? Ze wil de regie houden en besluit DoorZien in te schakelen om beter zicht te krijgen op de huidige situatie. Ze wil meerdere opties kunnen doordenken als het gaat om de toekomst van haar organisatie en die van haarzelf.

Wat betekent DoorZien in deze situatie?

DoorZien ondersteunt  Miriam om meer zicht én grip te krijgen op de positie waarin zij zich momenteel bevindt en exploreert de relatie met haar RvT. DoorZien ondersteunt haar de reflectie op haarzelf, de context en de relaties zodat er ruimte ontstaat voor een open gesprek.
De analyse werkt als een spiegel voor Miriam en ze komt tot de ontdekking dat ze natuurlijk stil moet staan bij haar eigen rol, performance en positie maar ze ziet ook veel scherper hoe ze juist haar senioriteit kan benutten om de organisatie naar de volgende ontwikkelfase te brengen. Wat dat is nodig, zoveel is wel duidelijk geworden. DoorZien ondersteunt haar en haar organisatie daarbij op afroep.

Herkenbaar?

Herken je de spanning rondom bovenstaande situatie, heb je het gevoel dat je jouw senioriteit veel beter kunt benutten? Heb je een andere vraag die je wilt exploreren? Verkennen of DoorZien  voor jou en je organisatie van betekenis kan zijn?

Ien van Doormalen, Bennekeom