Team

Ien van Doormalen heeft een brede werkervaring, als adviseur op het gebied van strategieontwikkeling, transformatieprocessen, leiderschap en organisatieleren; als directeur/bestuurder in het sociale domein; als netwerkbouwer in de wereld van onderwijs, arbeid, welzijn en zorg en als docent en coach in het onderwijs.
Ien is momenteel actief in verschillende innovatie samenwerkingsprojecten in de ouderenzorg (praktijk, onderwijs en onderzoek) en ondersteunt daarnaast bestuurders en organisaties in andere delen van het publieke domein.
Ien brengt rust, vertrouwen, veiligheid en samenhang in denken en doen. Zij maakt het mogelijk om beter zicht te ontwikkelen op de context; de organisatie; de persoon en het systeem om van daaruit te bewegen naar beter. Dat kan in de vorm van een advies/ondersteuningstraject; interim/programmaleiding; onafhankelijk voorzitterschap of een toezichthoudende rol.

Ab Groen heeft brede werkervaring als wetenschapper, stafdirecteur, bestuurder en toezichthouder. Momenteel is hij (in deeltijd) bestuurder van een stichting voor opvang en basisonderwijs, en daarnaast onder meer commissaris bij een woningcorporatie en voorzitter visitatiepanels in het hoger onderwijs.
Zijn kerncompetenties zijn: visie, omgevingsbewustzijn en coaching. Hij is een kwaliteit- en prestatiegerichte strateeg en inspirerend leider. Ab kan goed werken in multidisciplinaire teams, kan omgaan met complexiteit en ambiguïteit, en legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Hij zorgt integer voor veiligheid, open dialoog, structuur en kernachtige analyse.
Voor uw organisatie kan hij een rol vervullen als adviseur, begeleider ontwikkelingsprocessen of professionaliseringsprogramma's, voorzitter/panellid visitaties of onafhankelijk (dag)voorzitter.

Per opdracht wordt eventuele ondersteuning - bij voorkeur vanuit de opdrachtgevende instelling- aan toegevoegd (bijvoorbeeld secretarieel, juridisch, communicatie, inhoudelijk vakmanschap).

Waar we spreken over ‘organisatie’ kan dat ook betrekking hebben op een vorm van samenwerkende organisaties.