Team

Ien van Doormalen heeft een brede werkervaring, als adviseur op het gebied van strategieontwikkeling, transformatieprocessen, leiderschap en organisatieleren; als directeur/bestuurder in het sociale domein; als netwerkbouwer in de wereld van onderwijs, arbeid, welzijn en zorg en als docent en coach in het onderwijs.
Ien is momenteel parttime verbonden aan een innovatief project in de Ouderenzorg en ondersteunt daarnaast diverse bestuurders en organisaties in het publieke domein.
Ien brengt rust, vertrouwen, veiligheid en samenhang in denken en doen. Zij maakt het mogelijk om beter zicht te ontwikkelen op de persoon; de organisatie, de context en het systeem om van daaruit te bewegen naar beter. Dat kan in de vorm van een advies/ondersteuningstraject; interim/programmaleiding, onafhankelijk voorzitterschap en/of in een toezichthoudende rol.

Frits Huijbers heeft ruime werkervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid, maatschappelijke organisaties en publiek gefinancierde instellingen (o.a. wethouder, interim-manager en onafhankelijk voorzitter). Hij is een resultaatgerichte strateeg, die zich met integriteit, durf en daadkracht inzet voor toekomst gerichte ontwikkeling van organisaties. Momenteel doet hij dit in de herbestemming – voortbestemming- van een religieus erfgoed met als doel een duurzaam toekomstperspectief. Als bruggenbouwer, realist en inspirator presteert Frits optimaal in een complexe omgeving, waarbinnen koers en structuur uitgezet moeten worden en waar een samenwerking met meerdere partijen cruciaal is. Hij doet dit in de vorm van advies- /ondersteuningstraject, als kwartiermaker, als interim bestuurder/manager of als onafhankelijke (interim) voorzitter.

Ab Groen heeft brede werkervaring als wetenschapper, stafdirecteur, bestuurder en toezichthouder. Momenteel is hij (in deeltijd) bestuurder van een stichting voor opvang en basisonderwijs, en daarnaast onder meer commissaris bij een woningcorporatie en voorzitter visitatiepanels in het hoger onderwijs.
Zijn kerncompetenties zijn: visie, omgevingsbewustzijn en coaching. Hij is een kwaliteit- en prestatiegerichte strateeg en inspirerend leider. Ab kan goed werken in multidisciplinaire teams, kan omgaan met complexiteit en ambiguïteit, en legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Hij zorgt integer voor veiligheid, open dialoog, structuur en kernachtige analyse.
Voor uw organisatie kan hij een rol vervullen als adviseur, begeleider ontwikkelingsprocessen of professionaliseringsprogramma's, voorzitter/panellid visitaties of onafhankelijk (dag)voorzitter.

Per opdracht wordt eventuele ondersteuning - bij voorkeur vanuit de opdrachtgevende instelling- aan toegevoegd (bijvoorbeeld secretarieel, juridisch, communicatie, inhoudelijk vakmanschap).

Waar we spreken over ‘organisatie’ kan dat ook betrekking hebben op een vorm van samenwerkende organisaties.