Dienstverlening

Wat wij bieden

Vertrekpunt
In DoorZien bundelen we onze ambities, competenties, persoonlijkheden en onze kennis van specifieke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van leiderschap, strategieontwikkeling, transformatieprocessen en organisatieleren. Dit met name in de wereld van onderwijs; zorg en welzijn; arbeid; agrifood, leefomgeving en duurzaamheid; publiek gefinancierde organisaties en overheid.

We bieden ondersteuning in de vorm van een (individueel) advies-/ondersteuningstraject; interim  bestuurder, programmabegeleiding of onafhankelijk (interim) voorzitterschap. We onderscheiden drie invalshoeken:

DoorZien voor bestuurders

DoorZien voor organisaties

DoorZien voor samenwerkingsverbanden

Ontwikkelen begint met kijken en zien.
Bouwen aan een kansrijke toekomst vraagt rust, aandacht en reflectie.
Vertrouwen en verantwoordelijkheid gaan hand in hand,
net als leiderschap en leren.
DoorZien ondersteunt en neemt niet over.
We versterken strategisch leiderschap opdat de organisatie van binnenuit, met betrokkenheid en energie van velen tot wasdom komt.