Samenwerkingsverbanden

Uw drijfveer

Met uw organisatie wilt u bijdragen aan relevante maatschappelijke ontwikkelingen. In onze samenleving hebben we vele samenwerkingsverbanden gevormd. Om innovaties aan te jagen en om (hardnekkige) maatschappelijke vraagstukken beet te pakken. Grensverkennend spannend, grensverleggend waardevol; waar mensen en organisaties elkaar ontmoeten en elkaars taal leren begrijpen ontstaat oprechte daadkracht. Écht samen werken schept ruimte voor betekenisvolle ontwikkeling. Dat is niet altijd eenvoudig: samen werken vraagt om aandacht voor elkaar, om vertrouwen, om de bereidheid te delen en te leren.

U ziet het: iedereen werkt hard, iedereen wil wel samen. Maar toch, in de praktijk blijven de resultaten nogal eens achter. De samenwerking is toch niet effectief of onvoldoende rendabel. Niet zo vreemd, het gaat immers veelal over complexe vraagstukken die niet binnen één organisatie of sector gerealiseerd kunnen worden. Die complexiteit maakt dat het gewoon soms niet lukt om als gezamenlijke organisaties in de juiste richting te bewegen. Vaak ontbreekt het aan de expertise én de rust die nodig is om de belemmerende patronen op te sporen en te doorbreken. Er is een zekere terughoudendheid om elkaar zonder oordeel aan te spreken op inzet en resultaten. Of er is onvermogen om elkaar expliciet aan te spreken op te veel aan ego, aan eigen belang of angst-gedreven gedrag. Logisch en verklaarbaar, en ... oplosbaar.

Wilt u de wijze van samenwerken verbeteren? Wilt u meer resultaten boeken? Dan kan DoorZien adviesgroep voor u van betekenis zijn.

Betekenisvol samen verder


 
Onze aanpak
DoorZien levert toegevoegde waarde in de rol van adviseur, procesbegeleiding of onafhankelijk voorzitterschap. Dat doen we op basis van veranderkundige expertise en persoonlijke ervaringen. Onze inzet begint met het opbouwen van vertrouwen. We investeren in ontmoeting en gesprek. Om vervolgens de huidige werking van het samenwerkingsverband met betrokkenen in beeld te brengen. Dat doen we oprecht en met respect. We belichten alle relevante aspecten. We gaan op zoek naar patronen – boven én onder de waterlinie – die in positieve of negatieve zin bijdragen aan de energie, de openheid, de oprechtheid en de resultaten. De precieze aanpak wordt op basis van enkele voorbesprekingen bepaald. Op basis van de analyse ontwerpen we een aanpak voor een ontwikkelproces.

Met u ontwikkelen we het zicht op de juiste beweging en interventies voor uw samenwerkingsverband.

DoorZien faciliteert dat spannende proces door de veiligheid te bieden die nodig is om samen tot resultaat te komen. Samen met u en uw partners leggen wij die nieuwe basis voor gezamenlijk betekenisvol ontwikkelen. U en uw samenwerkingsverband maken de keuzes, wij ondersteunen daarbij.

Meer weten?