Henk is in een spannende relatie met de RvT terecht gekomen

Henk werkt inmiddels vijf jaar als bestuurder van een schoolgemeenschap. Het laatste jaar is de relatie tussen de RvT en hem moeizamer geworden. Henk: “De vergaderingen lopen stroever; waar ze eerder enthousiast op mijn plannen reageerden, lijkt dat nu minder het geval. Met enige regelmaat – en misschien wel te vaak – lopen ze onverwachts de scholen binnen, ze vragen steeds meer details en er lijkt sprake van een groeiend wantrouwen. Ik snap het niet, de financiën zijn op orde, er zijn weinig klachten van leerlingen en ouders, de medewerkerstevredenheid is niet heel hoog maar laat ook geen achteruitgang zien. Al met al krijg ik er een unheimisch gevoel bij.” Henk vindt dat de RvT zich weinig professioneel opstelt en dat de samenstelling niet optimaal is.

De RvT heeft onlangs aangegeven zijn prestaties aan de zwakke kant te vinden en heeft hem opdrachten gegeven die binnen een half jaar tot een duidelijk resultaat moeten leiden. Henk pakt het voortvarend aan maar voelt zich niet op zijn gemak, is onzeker. Niet handig want het beïnvloedt, zo merkt hij, zijn relatie met de directeuren en docenten. Een deel houdt wel van ogenschijnlijk toegenomen lef, anderen zien zijn voortvarendheid – zo meent hij dat te voelen – met lede ogen aan.

Wat betekent DoorZien in deze situatie?

DoorZien ondersteunt Henk om meer zicht én grip te krijgen op zijn rol en positie en exploreert  de spanning met de RvT zodat hij die beter kan doorgronden. DoorZienondersteunt bij de reflectie op zichzelf, de context en de relaties zodat er ruimte ontstaat voor een meer adequate performance. DoorZien loopt ook na de verbeterde verhoudingen een tijdje met Henk op en ondersteunt hem bij het verbeteren van de verbintenis mijn zijn medewerkers.

Herkenbaar?

Herken je de spanning rondom bovenstaande situatie, heb je het gevoel dat je jezelf wat verliest? Heb je een andere vraag die je wilt exploreren? Verkennen of DoorZien voor jou en je organisatie van betekenis kan zijn?

Frits Huijbers, Wageningen