Trage vragen, snelle antwoorden?

Afgelopen zondag, 26 mei jl. sprak Pauline Meurs, scheidend voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in Buitenhof over ‘trage vraagstukken’. Ze had het over hardnekkige maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg, welzijn en samenleven en de moeite die het kost om doorbraken te realiseren.  Interessante vraag is … Lees verder »

De weerbarstigheid tegemoet treden? Weten hoe de dingen werken helpt!

Beter zicht ontwikkelen Workshop ‘Divergent kijken’, 26 april 2019 Complexe vraagstukken herhalen zich vaak meermaals in de tijd zonder dat het tot een doorbraak leidt. Het systeem blijft draaien zoals het deed, veelal omdat we dezelfde soort oplossingen kiezen. Divergent kijken biedt de mogelijkheid om vanuit rust, reflectie en analyse … Lees verder »

Uit-het-raam-kijk-uren

Gewenst gedrag voorleven Onlangs vertelde een bestuurder: “Ik heb al mijn medewerkers tijd gegeven voor een wekelijkse portie ‘uit-het-raam-kijk-uren’. Ik wil dat ze bewust tijd nemen om te reflecteren, om creatieve gedachtes de ruimte te geven”. Ze gaf aan dat het voor veel medewerkers desondanks nog best lastig is om … Lees verder »

Werkdruk in onderwijs verminderen door ander voorbeeldgedrag? Dat kan!

Stelling Als wij, als volwassenen, daadwerkelijk democratisch gedrag voorleven, wordt het voor docenten eenvoudiger om kinderen en jongeren te begeleiden naar zelfbewust en empathisch burgerschap. Op die manier komt er tijd, energie en plezier vrij voor andere belangrijke onderwijszaken en kan de werkdruk verminderen. Aanleiding Een paar keer per week … Lees verder »

Heb lef en wees bescheiden

“De Vikingen zijn terug” is een aardig boekwerk over de Scandinavische kijk op zakendoen. De schrijvers geven regels voor maatschappelijk ondernemerschap en sociale gedrag. “Verandering wordt verstikt door angst en een misplaatst respect voor sociale normen. Wees soms onbeschoft.” (einde citaat). Zo, die zit: als je niet af en toe … Lees verder »

Aandacht is het mooiste compliment

Een paar jaar geleden stond in de Trouw een artikel n.a.v. “Dag van het compliment”. Een bijzonder leuk verhaal. “Een compliment geven begint met de intentie om te zien wat iemand doet.” “Even bij een collega langslopen om te informeren waarmee hij of zij bezig is, dat zien we al … Lees verder »

Richard, bestuurder van een landbouworganisatie

Richard vindt diversiteit voor zijn organisatie van belang. “Mensen verschillen en moeten zich allemaal binnen de organisatie thuis voelen. Bovendien maakt diversiteit de organisatie beter en creatiever. Denken wij wel genoeg in – gewoon – mensen? Daarbij de millennials komen eraan en die kijken anders naar werken en de organisatie … Lees verder »

Paul, bestuurder van een scholengemeenschap

De Inspectie van het Onderwijs heeft ingegrepen en de school van Paul als zeer zwak beoordeeld. Hij is verbaasd: “Er waren wel problemen en signalen van ouders en leerlingen. Ook sommige docenten gaven aan dat het volgens hen niet goed ging. Maar die signalen zijn opgepakt met een zgn. plan … Lees verder »

Klaas, voorzitter van een Platform Arbeid en Onderwijs

Klaas weet: “Nederland heeft een ingrijpende wijziging nodig van de arbeidsmarkt, het onderwijs en de sociale zekerheid.” Dat is onder andere nodig omdat veel jongeren, nieuwkomers, ouderen en arbeidsbeperkten tegen hun zin geen werk hebben. Het Platform Arbeid en Onderwijs wil dit tot stand brengen door oplossingen te kiezen die … Lees verder »

Jan, bestuurder van een GGZ-instelling

Jan weet: “De transformatieopgave voor de organisatie nog niet is afgerond. De slag naar buiten en de verbintenis met de eerste en de nulde lijn in het sociale domein moet nog volop gemaakt worden.” Hij weet ook dat medewerkers inmiddels steeds meer klagen over werkdruk. Men geeft aan verander-moe te … Lees verder »