Paul, bestuurder van een scholengemeenschap

De Inspectie van het Onderwijs heeft ingegrepen en de school van Paul als zeer zwak beoordeeld. Hij is verbaasd: “Er waren wel problemen en signalen van ouders en leerlingen. Ook sommige docenten gaven aan dat het volgens hen niet goed ging. Maar die signalen zijn opgepakt met een zgn. plan van aanpak waarbij de school er flink aan heeft getrokken om de problemen om te buigen.”
Zonder succes blijkt nu. Leerlingen, ouders, docenten en RvT willen weten ‘hoe nu verder?’
Paul wil voordat hij daar een antwoord op wil geven, eerst beter weten hoe het zover heeft kunnen komen. “Wat heeft hij, wat hebben ze samen over het hoofd gezien? ”

Paul wil een analyse om tot de kern van oorzaak te komen: van processen en belevingen; van rollen en wisselwerkingen; van onderliggende gedragspatronen, houding en belangen. Om zo de school uiteindelijk weer naar  het eindoordeel ‘goed’ te krijgen.  Paul vraagt DoorZien om alles te doen wat nodig is om dat scherpe beeld te krijgen.