Klaas, voorzitter van een Platform Arbeid en Onderwijs

Klaas weet: “Nederland heeft een ingrijpende wijziging nodig van de arbeidsmarkt, het onderwijs en de sociale zekerheid.” Dat is onder andere nodig omdat veel jongeren, nieuwkomers, ouderen en arbeidsbeperkten tegen hun zin geen werk hebben. Het Platform Arbeid en Onderwijs wil dit tot stand brengen door oplossingen te kiezen die werken. Hij denkt aan een ‘nieuw sociaal akkoord’ tussen alle belanghebbenden. Als doorgewinterde voorzitter weet Klaas dat dit al vaker is geprobeerd maar nooit echt goed van de grond is gekomen.  De eigen belangen van de partijen bleken keer op keer toch zwaarder te wegen dan het gezamenlijke belang:  werk voor  jongeren, nieuwkomers, ouderen en arbeidsbeperkten. Klaas wil met een verbindende partij versneld en duurzaam tot inzicht en resultaat komen. Hij besluit DoorZien in te schakelen. Zij ondersteunen hem bij het doorbreken van de bestaande patronen, op lokaal en regionaal niveau. Daar waar het echte vraagstuk zich aandient in de vorm van mensen die aan het werk willen en een zinvolle bijdrage willen leveren. De vergadertafel wordt alleen gebruikt als het echt niet anders kan.