Henk, bestuurder van een VO-scholengroep en een spanningsvolle relatie met de RvT

Henk werkt inmiddels vijf jaar als bestuurder van een school voor voortgezet onderwijs. De laatste twee jaar heeft de relatie tussen hem en de RvT zich moeizaam ontwikkelt. De Raad geeft aan zijn performance aan de zwakke kant te vinden, Henk vindt dat de RvT zich te weinig professioneel opstelt en wellicht is de samenstelling ook niet optimaal. De Raad heeft hem onlangs een paar concrete vragen c.q. opdrachten gesteld die binnen een half jaar tot een duidelijk resultaat moeten leiden. Henk voelt zich niet op zijn gemak en wil meer grip krijgen op zijn rol en positie en de spanning met de RvT beter begrijpen. Hij wil aan zijn performance werken en de spanning met de RvT verminderen. Voor hem staat het belang van de leerlingen en de docenten voorop. Hij besluit DoorZien in te schakelen om te reflecteren op zichzelf, de context en de relaties.

Lees ook de blog over Henk