Miriam, bestuurder van een woningbouwcorporatie

Miriam is al ruim 20 jaar als bestuurder verbonden aan een woningbouwcorporatie. Ze heeft in de tijd veel veranderingen en reputatiekwesties in de sector meegemaakt. Ze heeft zelf altijd voor een zeer voorzichtige koers gekozen en in al die jaren zonder kleerscheuren haar rol kunnen waarmaken. De laatste tijd meent ze, in de vorm van zwakke signalen weliswaar, te merken dat de Raad van Toezicht onrustig wordt. Het is niet expliciet maar impliciet worden er opmerkingen gemaakt die te interpreteren zijn als twijfel aan haar als bestuurder. Het maakt haar onrustig: “Het zal toch niet zo zijn dat de RvT nu ik nog maar een paar jaar verwijderd ben van mijn pensioen, van me af wil?”

Ze wil de regie houden en besluit DoorZien in te schakelen om beter zicht te krijgen op de huidige situatie. Ze wil meerdere opties kunnen doordenken als het gaat om de toekomst van haar organisatie en die van haarzelf.

Lees ook de blog over Mirjam