Bestuurlijk Leiderschap in PO en VO: een nieuwe AVS Leergang

Kiezen voor kinderen en er voor zorgen dat zij zich vanuit betrokkenheid en welbevinden kunnen ontwikkelen. Er voor zorgen dat #leraren goed onderwijs kunnen geven en weten wat #schoolleiders daarvoor nodig hebben. Hen ondersteunen bij dit belangrijke werk en als #bestuurder doen wat daar voor nodig is, zowel binnen als … Lees verder »

LinkedIn reeks #DoorZien06 #Ien

Kansengelijkheid? Eerst de basis op orde! Kansengelijkheid Sinds de #Toeslagenaffaire, sinds het verschijnen van de documentaire #Klassen en sinds #Corona lijkt er een enorm bewustzijn te zijn ontstaan op het fenomeen #kansenongelijkheid. Jan en alleman buitelt over elkaar heen om het belang van het doorbreken van ongelijke kansen bij de … Lees verder »

LinkedIn reeks #DoorZien03 #Ien

­Goud in handen #DoorZien03 #Ien (Te) hoog gespannen verwachtingen Onlangs bleek uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over het #Sociale Domein dat de verwachtingen t.a.v. de zelfredzaamheid van burgers door beleidsmakers te hoog waren ingeschat. Vorige maand stuurde Minister Slob n.a.v. een evaluatieonderzoek  #Passend Onderwijs een 25-punten brief aan … Lees verder »